HAFTANIN SORUSU 3 – CEVAP

Doğru Yanıt
C

Sorunun Çözümü
Bekleme kuyruğundaki kunduzlar, varış zamanlarına ve yaşlarına göre sıralanır.

Durum-1: Barış ve Ali restorana geldiğinde, Barış’tan daha yaşlı olduğu için Ali en yüksek önceliğe sa-hiptir. Şu anda restorandaki tek misafir onlar olduğu için Ali servis alıyor ve Barış sırada duruyor.

 

 

 

 

 

 

 

Durum-2: İki dakika sonra, Zeki geldiğinde, Barış’tan daha yaşlı olduğu için bekleme hattında Zeki en yüksek önceliğe sahiptir, ancak Ali zaten servis ediliyor, bu yüzden Zeki’ye ondan önce servis yapılmayacak.

Durum-3: Deniz geldiğinde, en genç olduğu için hatta servis edilecek son kunduz olarak konur.

Yanıt A (Barış, Ali, Zeki, Deniz) doğru değil, çünkü hizmet sırası “İlk Gelene Önce Hizmet Edilir” şeklin-dedir, yani tamamen kunduz gelişine göredir ve herhangi bir öncelik dikkate alınmaz.
B yanıtı (Deniz, Barış, Ali, Zeki) doğru değil çünkü servisin sırası Son Gelene Önce Servis Edilir, bu resto-ranın kuralına uymaz.
D yanıtı (Zeki, Ali, Barış, Deniz) varış zamanını dikkate almadığı için doğru değildir.
Daha fazla müşteri gelmediği sürece servis sırası sadece Ali, Zeki, Barış ve Deniz için olur.

Sorudaki Enformatik Kavramı
Bilgisayar bilimlerinde öncelik sırası adı verilen bir veri yapısı vardır.
Kunduz restoranının bekleme listesini temsil eden veri yapısına öncelik sırası denir.
Sıradan bir kuyrukta, tüm öğeler İlk Gelen İlk Hizmet Alır veya FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) olarak yönetilir. Öncelik kuyruğundayken, belirli özelliklere (öncelik) sahip bir öğe ilk olarak sunulur. Bu görevde öncelik müşterilerin yaşıdır (en yaşlı). Restoran sahibi, bekleme listesindeki tüm müşterileri kuyruk olarak yö-netir, ancak en yaşlı kunduz geç gelse bile önceliği en yaşlı kunduz için verir ve buna öncelik kuyruğu denir.
Bu tür bir sıra, her öğeye yürütme önceliği verir. En yüksek önceliğe sahip öğe, daha düşük öncelikli bir öğeden önce yürütülür. İki eleman aynı önceliğe sahipse, sıraya gelme sırasına göre yürütülür.
Bir hizmet her bittiğinde, ana bilgisayar listedeki en öncelikli öğeyi alır (sıradan çıkarır). Bir hizmet sıra-sında, yeni müşteriler kuyruğa katılmak için gelebilir (kuyruğa alma). Ev sahibi, her öğenin gelme zama-nını ve önceliğini (bu görevde kunduzun yaşıdır) sağlamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.